Dry Cargo Chartering – chartering@ursa.gr / panamax@ursa.gr

 

   
Alex Skanavis +30 6937 107 560
Apostolis Alidromitis +30 6944 632 689
Christos Manias +30 6979 042 400
Diana Sarkisidou +30 6938 078 926
Dimitris Koulouris +30 6944 636 126
John Ioannidis +30 6980 635 060
Konstantina Saklara +30 6975 775 372
Kyriakos Moissidis +30 6945 376 203
Michalis Dimitriades +30 6973 510 934
Mirella Sotirchaina +30 6951 736 959
Manos Passas +30 6930 965 137
Yiannis Floutakos – Managing Director +30 6944 518 548
 

Sale and Purchase – snp@ursa.gr

Dionysios Tsilioris +30 6985 797 479
Ilias Mantas +30 6957 091 701
Panagos D Pateras +30 6978 946 526
Simon Ward – Director +30 6940 109 396
 

Operations / CP desk – operation@ursa.gr

Harry Papadopoulos +30 6974 875 753
Anna Menis  
Marilena Klimaki  
 

Finance / Administration

Chara Politou  
Maria Galanopoulou  
Melina Politou